ALV

extra ALV op 14 oktober 20:00-21:00

Op 14 oktober wordt een extra ALV ingelast. De onderwerpen voor deze ALV betreffen het herzien van de statuten, het herzien van het huishoudelijk reglement en de invoering van gedragsregels voor leden, juryleden en trainers.

We zullen de stukken vooraf op onze website plaatsen en u wordt hierover nog nader geïnformeerd.

De locatie is op dit moment nog niet bekend, maar noteer deze datum vast in de agenda.

Stukken

  • HUISHOUDELIJK REGLEMENT (docx
  • Gedragscode HSV (docx)

 

Top