ALV

Concept Notulen ALV 8 juni 2020

 

Uitnodiging aan alle leden van HSV Haren voor de Algemene Leden Vergadering

Graag nodigt het bestuur van HSV Haren al haar leden uit voor de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering (ALV) op maandag 7 juni 2021, 20.00 uur.

De ALV zal naar verwachting online gaan plaatsvinden. We vragen onze leden zich aan te melden wanneer u deel willen nemen aan de ALV. Een link naar de online omgeving zal dan tzt verstuurd worden naar de leden die zich hebben aangemeld. Edoch, mochten de corona-maatregelen het toelaten op 7 juni 2021, dan willen we de ALV fysiek laten plaatsvinden. Hiervoor zal de locatie De Hoeksteen gebruikt worden aan de P. Wierengaweg 2 in Haren. Ook hiervoor is het noodzakelijk om van te voren te weten wie aanwezig zal zijn op de ALV, zodat we De Hoeksteen kunnen inrichten aan de hand van de regels die dan gelden. Spontane inloop is dan niet mogelijk.
U kunt zich aanmelden bij: voorzitter@hsv-haren.nl ovv naam.

De stukken die tijdens de ALV zullen worden behandeld, kunt u als volgt inzien:

  1. Agenda ALV 7 juni 2021 (volgt tzt)
  2. Notulen ALV juni 2020, zie link hierboven
  3. Jaarrekening, opvraagbaar bij de penningmeester (penningmeester@hsv-haren.nl)
  4. Verslag kascommissie, opvraagbaar bij de penningmeester (penningmeester@hsv-haren.nl)
  5. Voorstel nieuwe kascommissie (voorgedragen worden Bob Schoonbeek en Harry Eshuis)
  6. Begroting 2022, opvraagbaar bij de penningmeester (penningmeester@hsv-haren.nl)
  7. Voorstel wijziging Statuten, zie onder tabje Statuten op website
  8. Voorstel wijziging Huishoudelijk reglement, zie onder tabje Huishoudelijk reglement op website

 

Mochten er vragen zijn, dan horen wij graag van u.
Hartelijke groeten,
Bestuur HSV Haren