ALV

Algemene Ledenvergadering HSV Haren 2022

Maandag 13 juni 2022 was de laatste Algemene Ledenvergadering. Helaas hebben we niet veel kopjes koffie uit kunnen schenken, maar het was wel heel gezellig. Voor nu nog even de agenda hier ter inzage en de conceptnotulen van 7 juni 2021, die in de laatste vergadering zijn vastgesteld. De conceptnotulen van de ALV van 13 juni jl. volgen zo snel mogelijk.

De Agenda Algemene Ledenvergadering 13 juni 2022 en de Concept Notulen ALV 7 juni 2021 vindt u door op de link te klikken.