ALV

ALV op 14 oktober 20:00-21:00 in De Hoeksteen.

Op 14 oktober wordt een extra ALV ingelast. De onderwerpen voor deze ALV betreffen het herzien van de statuten, het herzien van het huishoudelijk reglement en de invoering van gedragsregels voor leden, juryleden en trainers.

We zullen de stukken vooraf op onze website plaatsen en u wordt hierover nog nader geïnformeerd.

Locatie: De Hoeksteen, P. Wieringaweg 2 Route

Stukken (.pdf bestanden)

 

Top