ALV

Beste leden,

Naar aanleiding van de huidige, en verwachte, versoepeling van de corona maatregelen, kan de ALV op maandag 8 juni fysiek plaatsvinden

(bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven : “Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen alleen plaatsvinden als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden.”) 

Hiervoor zal de locatie De Hoeksteen gebruikt worden aan de P. Wierengaweg 2 in Haren. 

Wel vinden wij het noodzakelijk om van te voren te weten wie aanwezig zal zijn op de ALV, zodat we De Hoeksteen kunnen inrichten aan de hand van 1,5 meter regels die nog steeds gelden. Spontane inloop is dus niet mogelijk dit keer.

U kunt zich aanmelden bij mij: voorzitter@hsv-haren.nl ovv naam. 

Verder stellen wij, met genoegen, de volgende kandidaten voor om in de kascommissie van 2021 plaats te nemen:

  • Bob Schoonbeek (lid Volleybal)
  • Harry van Es (lid Floorball).

Deze leden voor de kascommissie 2021 worden in de ALV officieel voorgesteld en, na stemming, benoemd.

De onderstaande stukken zijn ter inzage, ter voorbereiding van de ALV. Financiele stukken worden tijdens de ALV ter inzage beschikbaar gesteld.
Zodra we een voorstel hebben voor de nieuwe kascommissie, die in de ALV benoemd zal worden, wordt deze ook hier ter inzage beschikbaar gesteld.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u zich te allen tijde richten tot het bestuur.

(alle documenten zijn in het .pdf formaat) 
Agenda Algemene Ledenvergadering 8 juni 2020
Notulen ALV 14 0ktober 2019
OpbrengstClubactie en Sponsoring 2019
Verslag kascie -april 2020

Concept Notulen ALV 8 juni 2020

Hartelijke groeten,
Marjan van Ittersum
Voorzitter bestuur HSV-Haren