ALV

Algemene Ledenvergadering HSV Haren 2023

Beste leden,

Op maandag 12 juni aanstaande houden wij onze volgende Algemene Ledenvergadering.
Iedereen is van harte uitgenodigd in De Hoeksteen, P. Wierengaweg 2 in Haren. We beginnen om 20.00 uur met een kopje koffie/thee.

Vind hier de Concept Notulen van de ALV van maandag 13 juni 2022.
Vind hier de Agenda voor de ALV van maandag 12 juni 2023.

We hopen onze leden in grote getalen te begroeten.

Hartelijke groeten,
Het bestuur van HSV Haren