Privacy

Je persoonlijke gegevens. Je laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je lid wilt worden van de vereniging. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via onze bestuursmail.

Heel veilig

Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel met de modernste technieken. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we jouw gegevens aan iemand anders – je leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze bestuursmail.

 Wat doen we verder met je gegevens

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens.

 Lid worden van de vereniging

Voor je lidmaatschap hebben we je naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht nodig. Daarmee kunnen we je registreren als lid en je facturen en informatie sturen. Zo ontvang je van ons een clubblad en mochten er lessen verschoven worden dan ontvang je daarover een email. We geven je gegevens aan de landelijke organisaties (Nefub en KNGU), omdat het lidmaatschap bij HSV gekoppeld is aan een lidmaatschap van de landelijke organisaties.

We eisen van deze partijen dat ze net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als wij dat doen.

 Vrijwilliger/bestuurder worden van de vereniging

Om vrijwilliger of bestuurder van de vereniging te worden hebben we ook persoonsgegevens van je nodig. Deze gebruiken wij om contact met je op te nemen bij activiteiten of wanneer we je inzet nodig hebben als vrijwilliger. Tevens ontvang je van ons het clubblad. Als bestuurder moet je een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen laten zien, omdat je toegang krijgt tot vertrouwelijke gegevens, geld of goederen van HSV Haren. Tevens word je als bestuurder ingeschreven bij de kamer van Koophandel, daarvoor is onder andere je BSN-nummer nodig, deze informatie wordt eenmalig gebruikt voor de inschrijving en daarna vernietigd.

Wie kunnen jou gegevens inzien?

Je persoonsgegevens worden bijgehouden door de ledenadministratie. De trainers hebben inzage in je gegevens in verband met presentie bijhouden en het versturen van mails met informatie over de trainingen. De penningmeester heeft toegang tot de gegevens, ten behoeve van de facturatie. Alle medewerkers die inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

 Wil je je gegevens inzien?

Je hebt altijd het recht om je eigen gegevens in te zien. Maak hiervoor een afspraak met de ledenadministratie.

 Kloppen je gegevens niet?

Als je gegevens niet juist staan, dan kun je altijd een verzoek indienen om deze gegevens te laten aanpassen. Meld dit bij de ledenadministratie en wij zullen ervoor zorgen dat je gegevens aangepast worden.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

We bewaren je je persoonsgegevens in een digitaal systeem. Dit systeem is tevens gekoppeld aan de facturering. Voor wat betreft financiële gegevens geldt een bewaarplicht van 7 jaar. Na deze 7 jaar worden de gegevens vernietigd.

Als je je uitschrijft als lid, zal ook je inschrijfformulier vernietigd worden.

Recht op beperkte verwerking

Je hebt het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer je bijvoorbeeld de juistheid van je gegevens betwist. Of wanneer je persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen van de verwerking, maar de je ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering (art. 18 AVG).

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die jou betreffen te verkrijgen. Ook mag je deze in principe overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (art. 20 AVG).

Wat doen we niet met je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens nooit voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven. Je gegevens verkopen aan anderen, dat doen we ook nooit.

Kloppen je gegevens niet of heb je andere vragen?

Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact met ons op via onze .