van de voorzitter

We zijn inmiddels al weer een goed eind in ons sportieve seizoen. Iedereen is lekker aan het sporten, op wedstrijden wordt hard gestreden en ook interne clubkampioenschappen zijn weer georganiseerd.

In de verschillende groepen is er nog steeds ruimte voor nieuwe enthousiastelingen. Zowel bij de peuters, als ook bij de vitaliteitstrainingen van Pamela op vrijdagen en van Tineke op maandagen en in haar conditie-trainingsgroep op vrijdag., Bij de volleybalgroep en bij de recreatieve turners is ook ruimte. Op de website is informatie te vinden, en het aanmeldingsformulier, maar ook kan er gemaild worden met bestuursleden. Informeer uw netwerk, vraag rond op school, op de BSO of breng het te berde tijdens de koffie met de buren.

Graag vraag ik ook aandacht voor onze aanstaande Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats op maandag 12 juni as. in De Hoeksteen (P. Wierengaweg 2 in Haren) en start om 20.00 uur (met koffie!). Heel graag zie ik een groot aantal leden verschijnen deze avond.

Als laatste wil ik nog even weer onze bestuursvacatures onder de aandacht brengen. Niet alleen is de positie van de ledenadministrateur nog niet ingevuld, aan het einde van dit seizoen zullen twee additionele bestuursleden stoppen met hun werkzaamheden.  De positie van de voorzitter moet worden opgevuld, en we zoeken een bestuurder die de sportafdelingen Senioren (Volleybal, Turnen, Floorball, Vitaliteit en Fit op Muziek) en Peuters op zich wil nemen.
Op wie mogen we rekenen?

Hartelijke groeten,

Marjan van Ittersum
Voorzitter HSV Haren