van de voorzitter

Een bijzonder seizoen is ten einde. Gelukkig hebben we de laatste weken onze trainingen en lessen, voor ieder die dat wilde, weer op een behoorlijk normale manier kunnen oppakken, gewoon binnen, op de normale tijden, zonder mondkapjes en zonder invallers. Ik hoop dat iedereen wat dat betreft met een goed gevoel de vakantie instapt. In Augustus pakken we deze draad weer op, de zalen zijn gereserveerd, nieuwe groepsindelingen zijn dan klaar en corona is dan hopelijk ver achter ons.

Wel zijn er een aantal andere veranderingen die dan zichtbaar worden. Ten eerste voor wat betreft de Floorball. Trainer Peter Schreuder heeft afscheid genomen van HSV en we zijn zoekende naar een nieuwe hoofdtrainer die per direct kan starten (maar in ieder geval eind augustus).
Voor wat betreft Turnen, Maaike Hiemstra zal vanaf het nieuwe seizoen zich toeleggen op de training van de selectie groepen, samen met Janien Vos. Janien zal de basisgroepen van de donderdagen voor rekening nemen.
Ook hebben we twee nieuwe bestuursleden die uit de Floorball-hoek komen, Harry Eshuis en Arjan van der Kooi. Harry zal in het bestuur de Floorball taken op zich nemen, Arjan is onze nieuwe secretaris geworden. Verderop in de nieuwsbrief stellen zij zich voor. We zijn heel blij weer een voltallig bestuur te hebben.

Met deze veranderingen vastgelegd, en de brand met materiele consequenties ver achter ons, hoop ik dat ook het bestuur het komende seizoen in een wat rustiger vaarwater komt. We willen ons met name toeleggen op het promoten van onze sporten en het aantrekken van nieuwe leden, en we willen vinger aan de pols houden qua nieuwbouw van gym-/sportzalen in Haren want daar zullen we mee te maken krijgen qua trainingslocatie.

Rest mij iedereen een hele fijne en zonnige zomer te wensen.

Tot in augustus!
 
Hartelijke groeten,
Marjan van Ittersum
Voorzitter HSV Haren