Bewegingsvormen/Sport aanbod voor 55+

Welzijnsstichting Torion in Haren heeft haar activiteiten beëindigt per 1-1-2022, in goed overleg met de gemeente Groningen.  En met het stopzetten van de activiteiten van Torion verandert de toegang tot het aanbod voor ouderen flink in Haren. Er is het nodige ondernomen -in gezamenlijkheid met de gemeente Groningen- om bepaalde activiteiten doorgang te laten vinden in 2022 en daarna.

HSV Haren heeft aangeboden een aantal bewegings-/sportgroepen van Torion over te nemen. Deze bewegingsvormen/sporten zijn met name gericht op de doelgroep 55+-ers.

Wij vinden het fijn dat wij een rol kunnen vervullen in de voortgang van de activiteiten voor de ouderen, die in Haren e.o. een belangrijke doelgroep vormen. Met de WIJ zijn afspraken gemaakt tot het aantrekken van een ouderenwerker (preventie) die de ouderen in Haren op weg kan helpen naar relevante organisaties en activiteiten, waaronder HSV Haren. We zijn blij dat u onze website heeft gevonden.

Onze docenten Tineke van der Veen en Josine Olgers verzorgen samen een zestal beweeglessen, verdeelt over de week. Meer informatie hierover vindt u onder de tabjes ‘Vitaliteitstrainingen’, ‘FitOpMuziek’ en ‘Conditiegroep Mannen’. Daar vindt u ook informatie over tijden en locaties.

Mocht u belangstelling hebben, of meer informatie willen, laat het ons weten.

U kunt ons bereiken via: 

Wij helpen u graag op weg naar een grotere vitaliteit.