Visie en Missie

Wij vinden het belangrijk dat iedere floorballer met plezier deelneemt aan trainingen en wedstrijden én deze verlaat met zweet op het voorhoofd en een gevoel dat ze het samen hebben gedaan. Plezier, inzet (doorzetten), samen sporten en jezelf ontwikkelen staan voorop!

Om dat te bereiken zetten wij in op:

  • relatie – we kennen elkaar, gaan positief met elkaar om én de trainer(s) en coach(es) geven elk kind de aandacht die hij /zij verdient en nodig heeft
  • competentie – iedere floorballer mag op zijn/ haar eigen niveau sporten, daarom differentiëren de trainer(s) tijdens trainingen (o.a. in oefeningen en begeleiding) én differentiëren de coaches (o.a. in coaching tijdens de wedstrijddagen), hiermee nemen we sommige kinderen meer bij de hand en dagen we andere kinderen juist uit om meer te doen
  • autonomie – we streven er naar dat elk kind voelt en ervaart dat hij /zij in bepaalde regelmaat zelf ‘aan het stuur zit’, dit doen we o.a. door ruimte te geven aan kiezen, zelf oplossingen bedenken óf opstelling en tactiek mede mogen bepalen
  • betrokkenheid – we streven er naar dat elke floorballer zich betrokken toont en voelt bij zijn team en club, dit kan o.a. door in zijn /haar team ideeën te mogen inbrengen over opstelling en tactiek of o.a. door een taak op zich te nemen zoals jeugdscheidsrechter of jeugdcoach.

Ook vinden we het belangrijk dat elk kind / jongere zich vooral focust op zijn /haar ontwikkeling en niet /minder op presteren. We streven er naar dat elk kind / jongere zich in zijn /haar eigen tempo kan ontwikkelen. Afhankelijk van hoe een floorballer zich ontwikkelt, kijken we naar de mogelijkheden voor het daarop volgende seizoen, dit is voor alle floorballers verschillend. De Technische commissie (o.a. de trainers) doorlopen in april-mei-juni een proces om te komen tot nieuwe trainingsgroepen en teams, in januari doen we dit korter wegens de daaropvolgende voorjaarscompetitie.

Trainingen en wedstrijden?
Wij proberen de kinderen in de O10, O12 en O14 een zo goed mogelijke basis van het floorballen aan te leren. Dit doen we o.a. door te investeren in spelregelkennis, basistechnieken en basistactieken met de nadruk op kennen en kunnen. Tijdens de wedstrijden probeer je toe te passen wat je geleerd hebt op de trainingen. Tijdens die wedstrijden leer je omgaan met scoren, missen, winnen, verliezen en dus hoe je winst mag vieren en om gaat met tegenslagen. In een O14 en O18 team verschuift het accent meer naar competitiegericht floorballen met details als fanatiek spelen, fysiek de duels aangaan (schouderduw, bodycheck), floorballen op snelheid, spelinzicht, tactisch spelen. Maar ook scoren en presteren komt op een gezonde manier om de hoek kijken. De jeugdcompetitie wordt geprobeerd zo te organiseren dat je de kans krijgt wedstrijden te spelen tegen andere kinderen van (ongeveer) dezelfde leeftijd en niveau.

Floorball is een teamsport, dat vraagt o.a. samenwerken zoals overspelen, kijken, luisteren of een medespeler helpen. Alle teams doen mee aan wedstrijden in de jeugdcompetitie. Voor alle leeftijdscategorieën zijn er wedstrijden die op een aantal zaterdagen worden gehouden in de sporthallen van Haren (Scharlakenhof), Groningen, Leek en Warffum.

De bond waar deze sport onder valt is de Nederlandse Floorball Unihockey Bond (NeFUB) welke op haar beurt valt onder Nederlands olympisch comité & Nederlandse sport federatie (NocNsf).

Verzoek aan ouders

Des te beter de trainers en jeugdcoaches uw zoon / dochter kennen des te beter kan hij / zij deelnemen aan de trainingen en wedstrijden te samen met andere kinderen / jongeren. Vandaar het verzoek de trainers en jeugdcoach tijdig te informeren indien nodig, zodat de leiding maatwerk kan leveren (indien nodig).