Visie en Missie

Waar streven wij naar?
Wij vinden het belangrijk dat iedere floorballer met plezier naar de lessen komt. Plezier
staat altijd voorop! Daarnaast proberen wij er voor te zorgen dat iedere floorballer op
zijn/ haar eigen niveau bij ons kan floorballen. Afhankelijk van hoe een floorballer zich
ontwikkelt, kijken we naar de mogelijkheden voor het daarop volgende seizoen. Dit is
voor alle floorballers verschillend. Ook probeert de trainer iedereen de aandacht te
geven die hij/zij nodig heeft.
Wat is het idee achter de lessen?
Wij proberen de floorballers in het floorballen een zo goed mogelijke basis van het
floorballen aan te leren.
Floorball is een teamsport en alle teams doen mee aan wedstrijden. Tijdens deze
wedstrijden breng je alles wat je hebt geleerd in de praktijk. Voor alle
leeftijdscategorieën zijn dit Nefub wedstrijden die op een aantal zaterdagen worden
gehouden in de sporthallen van Haren (Scharlakenhof), Lewenborg, Leek en Roden.