Peutergym

Iedere week een uurtje plezier en actief spelen met uw peuter. Bij peutergym kan uw kind spelenderwijs de grenzen en mogelijkheden van zijn lichaam leren kennen. Uw kind wordt zo wekelijks gestimuleerd om te bewegen: te klimmen, klauteren, balanceren, hangen en springen. Juist op deze leeftijd is het ontwikkelen van een goede motoriek ontzettend belangrijk!

We rennen, spelen met een bal, zingen liedjes en verkennen de materialen . Het samen spelen met andere kinderen is een ervaring waar uw kind van leert en geniet. Daarnaast is peutergym gewoon ook heel gezellig voor kinderen en ouders (of andere verzorgers).

Helaas hebben we de lessen van ouder&kind gym moeten staken in verband met tekort aan leiding en tekort aan deelnemers. Wij willen Hanneke Nuis en Marianne de Haan heel erg bedanken voor het voortzetten van de lessen vanaf januari 2019. Zo hebben we het seizoen toch nog af kunnen maken. We zijn op dit moment aan het onderzoeken welke mogelijkheden we hebben om de lessen van ouder&kind gym of een andere vorm van Peutergym in de toekomst weer nieuw leven in te blazen. Zodra hierover meer bekend is dan laten we dat uiteraard weten!