Peutergym

Helaas hebben we de lessen van ouder&kind gym moeten staken in verband met tekort aan leiding en tekort aan deelnemers.