Email adressen ledenadministratie

omdat de nieuwsbrieven via de ledenadministratie gaan, is het nodig dat iedereen die deze wil ontvangen met zijn email bij het spelend lid komt te staan. Nu is dat vaak een ouder of een email van je / jullie zoon of dochter zelf. Geef hieronder aan welke email adressen erbij moeten, zodat die allemaal een nieuwsbrief etc krijgen.

Je krijgt een email retour met de opgegeven adressen.