Lestijden Training (jeugd en volwassenen) en locatie

Training  Jeugd:
We starten met twee lesmogelijkheden op woensdag voor de schoolgaande jeugd. We hebben een eerste verdeling gemaakt op basis van leeftijdscategorieen, maar afhankelijk van de aanmeldingen is het mogelijk dat hier nog iets in geschoven gaat worden. Mochten er meer kinderen zich aanmelden dan we plekken hebben in de eerste twee lesmogelijkheden, dan openen we een derde lesmogelijkheid.

Woensdag 15.00 – 16:15 uur: leeftijdscategorie 7 – 10 jaar (opgeven kan hier)
Woensdag 16:15 – 17.30 uur: leeftijdscategorie 10+ (opgeven kan hier)
Woensdag 17:30 – 18:45 uur: evt. uitbreiding training jeugdgroep/Open mat training

Startdatum is 6 April 2021 (onder voorbehoud van de dan geldende corona-maatregelen).

Indicatie kosten training jeugd: ca. 45 euro per persoon per kwartaal.

Zoals gebruikelijk mag iedereen 2 proeflessen doen, daarna wordt men lid en start de contributie.

Training Volwassenen:
Daarnaast willen we onderzoeken of er voldoende belangstelling is voor volwassenen (16+) om een training voor deze categorie op te starten. We creëeren eerst een wachtlijst en bij voldoende aanmelding wordt de volgende lesmogelijkheid aangeboden:

Woensdag 18:45 – 20:00 uur: BJJ voor volwassenen

Degene die hier belangstelling voor heeft kan zich hier aanmelden.

Indien mogelijk hanteren we ook hier de startdatum van 6 April 2021 (onder voorbehoud van de dan geldende corona-maatregelen)

Indicatie kosten training volwassenen: ca. 60 euro per persoon per kwartaal.

Locatie:
DOJO Oude Brinkweg
Oude Brinkweg 12A
Haren

Google maps: