Lestijden Training (jeugd en volwassenen) en locatie

Training  Jeugd (start september 2021):
We starten met twee lesmogelijkheden op woensdag voor de schoolgaande jeugd. We hebben een eerste verdeling gemaakt op basis van leeftijdscategorieen, maar afhankelijk van de aanmeldingen is het mogelijk dat hier nog iets in geschoven gaat worden. Mochten er meer kinderen zich aanmelden dan we plekken hebben in de eerste twee lesmogelijkheden, dan openen we een derde lesmogelijkheid.

Woensdag 15.00 – 16:15 uur: leeftijdscategorie 6- 10 jaar (opgeven kan hier)
Woensdag 16:15 – 17.30 uur: leeftijdscategorie 11 – 17 jaar(opgeven kan hier)
Woensdag 17:30 – 18:45 uur: evt. uitbreiding training jeugdgroep/Open mat training (bij voldoende animo)

Startdatum: naar aanleiding van de laatste update qua corona-maatregelen (2 mei 2021) is besloten de trainingen in september 2021 te laten beginnen (onder voorbehoud van de dan geldende corona-maatregelen).

Indicatie kosten training jeugd: ca. 45 euro per persoon per kwartaal.

Zoals gebruikelijk mag iedereen 2 proeflessen doen, daarna wordt men lid en start de contributie.

Training Volwassenen (start september 2021):
Daarnaast willen we onderzoeken of er voldoende belangstelling is voor volwassenen (17+) om een training voor deze categorie op te starten. We creëeren eerst een wachtlijst en bij voldoende aanmelding wordt de volgende lesmogelijkheid aangeboden:

Dag en tijdstip nader te bepalen: BJJ voor volwassenen

Degene die hier belangstelling voor heeft kan zich hier aanmelden.

Startdatum: naar aanleiding van de laatste update qua corona-maatregelen (2 mei 2021) is besloten ook hiermee in september van start te gaan (onder voorbehoud van de dan geldende corona-maatregelen).

Indicatie kosten training volwassenen: ca. 80 euro per persoon per kwartaal.

Locatie:
DOJO Oude Brinkweg
Oude Brinkweg 12A
Haren

Google maps: