Sponsor commissie

Binnen het bestuur bestond al langere de tijd de wens om een sponsor-commissie in te stellen. Door corona kwam het opstarten hiervan in eerste instantie op een laag pitje te staan, maar de financiële gevolgen van de brand in De Meet maakten dat er eind 2020 alsnog een aantal mensen is begonnen met het actief werven van nieuwe, zowel structurele als incidentele, sponsoren voor HSV Haren.

De commissie bestaat op dit moment uit een persoon, te weten Zetha Nijholt die vanuit het bestuur ondersteund wordt door Marjolein Haulussy en Arjan van der Kooi. Needless to say dat we op zoek zijn naar leden die een enthousiaste bijdrage willen leveren aan onze sponsorcommissie.
Er zijn veel contacten gelegd met verschillende bedrijven en instellingen en dat heeft inmiddels al geleid tot een aantal toezeggingen.

Mede dankzij sponsoren kan HSV Haren overleven na de brand en op de lange termijn zorgen de bijdragen van onze sponsoren ervoor dat bijvoorbeeld de contributie betaalbaar blijft. De sponsorcommissie hoopt op korte termijn nog meer sponsoren aan de club te kunnen binden.

Bent u zelf ondernemer en geïnteresseerd naar de sponsormogelijkheden? Neem dan contact op met ons via  ()

Werkt u zelf bij een grotere werkgever? Veel bedrijven steunen incidenteel maatschappelijke initiatieven waarbij hun werknemers betrokken zijn. Fijn als u bij uw werkgever wilt informeren of er een bijdrage beschikbaar is voor HSV Haren!

De Sponsor Commissie