Corona Virus

Update na persconferentie d.d. 14 januari 2022:

Deze update is tot stand gekomen na de laatste persconferentie (zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid/)

Binnen- en buitensportlocaties zijn geopend.

Wedstrijden en trainingen onderling op de eigen club zijn toegestaan.
Verder gelden er voorwaarden onder andere voor het dragen van mondkapjes en het gebruik van het coronatoegangsbewijs.

Spelregels voor sport

Iedereen mag binnen en buiten sporten. De volgende regels gelden:

 • Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 • Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld in de kleedkamers of toiletten.
 • Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan. Topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd.
 • Bij binnen en buiten sporten is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor amateursport. En voor de professionele sport.
 • Sportkantines zijn alleen open voor afhaal.
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
 • Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is.
 • Houdt u aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
 • Er is geen beperking in de groepsgrootte bij binnen- of buitensport of sporten in de openbare ruimte.

Coronatoegangsbewijzen

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder:

 • op binnensportlocaties zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.
 • die gebruikmaken van faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en toiletten.

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:

 • vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.
 • professionele sporters. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetballers in de ere- en eerste divisie en voor sporters in topcompetities.
 • afhaal bij sportkantines. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.

Mondkapjes

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:

 • binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten.
 • binnenfaciliteiten op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantine.

 

HSV-Haren gaat hier op de volgende wijze mee om:

Voor reguliere trainingen:
Alle trainers controleren de leden van 18 jaar en ouder, en eventueel ouders/begeleiders, aan de deur van de locatie op corona-vaccinatiebewijs of een gezondheidsverklaring.

Bij de trainingen van Floorball-jeugd zal de controle gedaan worden door de ondersteunende ouder die aanwezig is bij de trainingen.

Indien de 18-plussers niet in staat zijn dit bewijs of een testresultaat te laten zien, mag hij/zij niet naar binnen en vervalt de les/training voor deze persoon/personen.

Bij Wedstrijden/Toernooien georganiseerd toor HSV-Haren:
De controle van mensen van 18 jaar en ouder op een corona-vaccinatie bewijs of een gezondheidsverklaring wordt gedaan door bestuurders/commissieleden en/of vrijwilligers. Per wedstrijddag zal bepaald worden welke personen die dag de corona-checkers zullen zijn. Hier gelden dezelfde uitgangspunten als onder ‘stap 2’ genoemd.

Dringend verzoek om niet mee naar binnen te gaan.
Wij vragen/verzoeken alle ouders/verzorgers/bezoekers niet bij lessen/trainingen naar binnen te gaan, tenzij daadwerkelijk noodzakelijk. Zoals tijdens de lock-down vragen zij iedereen buiten te wachten bij het brengen/halen van de kinderen. Wanneer ouders naar binnen gaan moet er gecontroleerd worden door trainers en dat is een belasting die niet wenselijk is.
Wanneer een ouder wel naar binnen wil, dient hij/zij te wachten bij de deur totdat de trainer naar buiten komt om een corona-vaccinatiebewijs, de gezondheidsverklaring of de PCR-test te checken.

Geen discussie aan de deur.
We gaan ervan uit dat iedereen zich houdt aan de gestelde maatregelen en hier op een positieve manier mee om zal gaan. Wij hebben geen andere keuze dan de controle uit te voeren zoals deze door de rijksoverheid is aangekondigd. Met dit in het achterhoofd, het volgende:

Wij (het bestuur) hebben de trainers/controlerende vrijwilligers instructie gegeven niet in discussie te gaan met leden/ouders/verzorgers/bezoekers tijdens de controle aan de deur, maar contact op te nemen met het bestuur die op dat moment zal bepalen wat er moet gebeuren.

Wij hopen hiermee iedereen voldoende geinformeerd te hebben. Mochten er vragen rijzen, of behoefte zijn aan meer informatie, schroom dan niet om contact op te nemen met (iemand van) het bestuur: bestuur@hsv-haren.nl