Het is wat, dat homeschoolen in coronatijd. Dat had niemand aan zien komen bij de
wisseling naar 2020. Terwijl ik dit stukje schrijf zit ik de rekenbladen van mijn groep-8-er
na te kijken. Blijkt dat basisschoolrekenen nog niet zo eenvoudig is op te pakken na 37
jaar lees meer