Vacature Bestuurslid Ledenadministratie

Wegens het aanstaande vertrek van ons huidige bestuurslid Ledenadministratie, zijn op zoek naar een nieuwe ‘collega’ die zich wil buigen over onze ledenadministratie en zich wil verdiepen in de mogelijkheden van ons nieuwe programma All United.

Wie heeft zin om in het leukste bestuur van Haren te stappen?

De taken van de ledenadministrateur bestaan onder andere (maar niet uitsluitend) uit:

  • In overleg met verschillende bestuursleden het inschrijven, muteren en afmelden van (proef-)leden,
  • Het onderhouden van contact met de leden van HSV en/of hun ouders/verzorgers,
  • Contact onderhouden met penningmeester t.b.v. tijdige en volledige facturatie,
  • Periodiek uitdraaien van overzichten t.a.v. ledenaantallen en mutaties,
  • Verdieping in additionele mogelijkheden van het programma All United t.b.v. HSV-Haren
  • Aanvragen, bijhouden en archiveren van VOG’s van werknemers en vrijwilligers.

De ledenadministrateur besteed gemiddeld 2 uur per week aan bovengenoemde taken, en kan hier zelf een planning aan geven.

Daarnaast is de ledenadministrateur lid van het bestuur van HSV-Haren en is aanwezig bij de maandelijkse (10x per jaar) bestuursvergaderingen. Er wordt meegedacht over zaken zoals ledenwerving, sponsoring, maatschappij-gerelateerde activiteiten, financiële discussies en nieuwsbrief-content.

Voor meer informatie over de taken en inhoud van de ledenadministrateur kan contact opgenomen worden met Pieter Gort (06-14498910).
Ook kun je bij hem kenbaar maken wanneer je zin en tijd hebt om in het leukste bestuur van Haren te stappen!