Trainingen

Iedereen kan instromen in de lessen van het floorballen, het gaat dan om de leeftijd tussen 6 & 17 jaar oud, zowel jongens als meisjes. Wij hebben gemengde groepen. Daarnaast is er een Herenteam welke competitie speelt en een heren/dames groep die 1x per week samen speelt/traint voor het plezier.

Leeftijden

  • Heren: 17 jaar en ouder
  • O18 jeugd – A/B-jeugd: 14-17 jaar
  • O14 jeugd – C-jeugd: 12-13 jaar
  • O12 jeugd – D-jeugd: 10-11 jaar
  • O10 jeugd – E-jeugd: 7-9 jaar

Lessen / trainingen
De trainingen worden gegeven op dinsdag en donderdag. Donderdag is de basisdag, dan verwachten we alle jeugdspelers. Op dinsdag worden er extra trainingen gegeven. Let wel dat de contributie voor beide dagen iets hoger zal zijn dan voor alleen de donderdag. We hebben meerdere trainers, zodat er zowel aandacht is voor sporten/leren in een (grote) groep als in 3 a 8 tallen. Tijdens trainingen is er o.a. aandacht voor warming-up, teambuilding, technieken, spelregels, tactieken. Op de dinsdag is de tijd die we tot onze beschikking hebben in de Scharlakenhof beperkt, hierdoor zal er wel weer (evenals voorgaande jaren) een overlap van een half uur zijn voor beide groepen.

Het lesrooster is als volgt.

Dinsdag Woensdag Donderdag
aanwezig 16:20! aanwezig 19:30! aanwezig 16:50!
16:30 - 17:30 Training voor E, D en C jeugd. 17:00 - 18:00 Training voor E, D en C jeugd.
17:00 - 18:00 Training voor A/B jeugd
18:00 - 19:00 Training voor A/B jeugd en Heren.
Er is dus een half uur overlap bij deze trainingen. 20:00 - 21:00 Training Heren.

Aanmelden voor de dinsdag trainingen kan o.a. via: floorball@hsv-haren.nl

Tot slot de oproep om 10 minuten eerder te komen. Dit is een vaste afspraak, we bouwen dan samen op waardoor we optimale trainingstijd hebben. Met de hulp van een alle kinderen staat het er zo!

Vakantieplanning:
Gedurende de schoolvakanties (herfst-, kerst-, voorjaars-, mei- en zomervakantie) vervallen de trainingen.
Aan het einde van het seizoen (in juli) stoppen de trainingen 2 a 3 weken voorafgaand aan de zomervakantie, en worden in de tweede schoolweek van het nieuwe seizoen (na de zomervakantie) weer opgepakt.

 

Leeftijdscategorieën
Voor wat betreft in welke categorie je een seizoen traint en speelt; elk seizoen wordt dit opnieuw gedaan aan de hand van de leeftijd van de spelers middels de  indeling niveaus van de NeFUB. De indelingen van trainingsgroepen en teams worden begin seizoen bekend gemaakt, dus zowel begin september als begin januari. De technische commissie (o.a. de trainers) is verantwoordelijk voor het indelen van de floorballers in de groepen.

Trainer
De trainingen worden verzorgd door de hoofdtrainer en de assistent trainers. In sporthal de Scharlakenhof aan de Geertsemaweg 3a te Haren. Tijdens trainingen en wedstrijden kunnen ouders op de tribune kijken. Er zijn geen restricties. Een keer per jaar mogen ouders meedoen met hun kinderen. Dit is meestal aan het eind van het trainingsseizoen. Uiteraard volgt er tegen die tijd meer informatie over.