Floorball Noord – enquete afgelopen seizoen O18

We willen jullie allemaal uitnodigen om je mening te geven over het afgelopen seizoen, het mag zo lang en zo kort mogelijk.
We willen ook graag weten bij welke vereniging je speelt

Groetjes van de besturen van UFC Hogeland, UFC Groningen, Rodenburg en HSV Haren.